ข้อมูลบริษัท


บริษัท พูลผลทรัพย์ จำกัด

      ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพท์ โดยเน้นเป็นโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขายเป็นส่วนใหญ่ ภายใต้การบริหารของ คุณบุศทรี หวั่งหลี (ตั้งคารวคุณ) กรรมการผู้จัดการ โดยใช้ชื่อแบรนด์ “THE RICCO “

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

     เลขที่ 113 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525014083

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,070,000,000 /หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน บาท

โครงการที่ปิดการขายแล้ว

     1. The Ricco Town พหลโยธิน - สายไหม

โครงการที่อยู่ระหว่างการขาย

     1. The Ricco Town วัชรพล

     2. The Ricco Residence วงแหวนฯ - จตุโชติ

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เปิดขายปี 2019

     1. The Ricco Town รามอินทรา - วัชรพล

     2. The Ricco Town วงแหวนฯ - หทัยราษฏร์

     3. The Ricco Residence วงแหวนฯ - หทัยราษฏร์