รับซื้อที่ดิน


 
ชื่อ
 
 
เบอร์โทรศัพท์
 
 
อีเมล์
 

รูปภาพที่ดิน
ราคาเสนอขาย
 บาท/ไร่  บาท/งาน  บาท/ตรว.
เนื้อที่
ไร่ งาน วา
ที่ตั้ง
เอกสารประกอบการเสนอขาย
แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน Google Map (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย):
โฉนดที่ดิน (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน) :
ระวางที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน) :
ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน :
ตารางแจกแจงผู้ถือกรรมสิทธิ์ รายโฉนดพร้อมแจ้งราคาโฉนดรายแปลง :